Tom 58 nr 1A(115A) (2020): Numer specjalny: Interdyscyplinarność badań nauki o informacji


„Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym" - zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw.jpg


Barbara Sosińska-Kalata
7-8
Rozprawy. Badania. Materiały