Dialog nauki o informacji z archiwistyką, bibliotekoznawstwem i muzealnictwem: ostatnie doświadczenie brazylijskie


Carlos Alberto Ávila Araújo 
http://orcid.org/0000-0003-0993-1912

Afiliacja: School of Information Science, Federal University of Minas Gerais, Brazil,  Brazylia

Abstrakt

Cel/Teza: W artykule omówiono teoretyczne podstawy archiwistyki, bibliotekoznawstwa i muzeologii, które dyscypliny te dzielą ze sobą oraz z nauką o informacji.
Koncepcja/Metody badań: Artykuł zawiera systematyczny przegląd kluczowych ustaleń każdejz omawianych dyscyplin, zaczynając od tekstów podstawowych i przechodząc przez różne okresy, obszary geograficzne i tradycje myślowe.
Wyniki i wnioski: Przedstawiony został kontekst historyczny, w którym powstały trzy omawiane dyscypliny, oraz wskazano ich rozwój teoretyczny w XX w., który spowodował odrzucenie wcześniej dominujących paradygmatów. Stwierdzono, że koncepcja informacji, którą badano ostatnio, może  sprzyjać postępowi perspektyw teoretycznych w tych trzech obszarach i wskazano na możliwość dialogu epistemologicznego.
Ograniczenia badawcze: Przegląd literatury skupiono na badaniach, które miały największy wpływ na naukę brazylijską. Przegląd taki można rozszerzyć na inne kraje i inne teorie.
Zastosowania praktyczne: Wyniki przedstawionych badań mogą stanowić koncepcyjną podstawę dla uniwersyteckich programów kształcenia z zakresu archiwistyki, bibliotekoznawstwa i muzealnictwa, tak jak ma to już miejsce w Brazylii. Mogą też inspirować do porównań z innymi krajami.
Oryginalność/Wartość poznawcza: Niewiele jest opracowań łączących analizę archiwistyki, bibliotekoznawstwa i muzeologią; jeszcze mniej wiąże te dyscypliny z nauką o informacji. Autor wierzy, że rozważenie ram teoretycznych wszystkich tych dyscyplin razem będzie korzystne dla nich wszystkich.

Słowa kluczowe

Archiwistyka; Bibliotekoznawstwo; Nauka o informacji; Muzeologia


Accart, J.-P. (2014). Regards croisés sur les métiers des sciences de l’information: bibliothèques, archives, documentation, musées. Mont-Saint-Aignan: Éditions Klog.
Alberch i Fugueras, R. et al. (2001). Archivos y cultura: manual de dinamización. Gijón: Trea.
Almeida Jr., O. (2009). Mediação da informação e múltiplas linguagens. Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, 2(1), 89–103.
Araújo, C. A. Á. (2018). O que é ciência da informação. Belo Horizonte: KMA.
Bates, M. J. (2007). Defining the Information Disciplines in Encyclopedia Development. Information Re¬search [online], 12(4), paper colis29 [21.09.2020], http://informationr.net/ir/12-4/colis/colis29.html
Bates, M. J. (2015). The Information Professions: Knowledge, Memory, Heritage. Information Re¬search [online], 20(1), paper 655 [21.09.2020], http://informationr.net/ir/20–1/paper655.html#. X4mSD-0wjcs
Bawden, D., Robinson, L. (2012). Introduction to Information Science. London: Facet.
Beghtol, C. (1995). Mapping Sentences and Classification Schedules As Methods of Displaying Facets. Advances in Classification Research Online [online], 6, 1–12, http://doi.org/10.7152/acro.v6i1.12657
Bolaños, M. (2002). La memoria del mundo: cien años de museología: 1900–2000. Gijón: Trea.
Bourdieu, P. (1979). La distinction: critique sociale du jugement. Paris: Éditions de Minuit.
Briet, S. (1951). Qu’est-ce que la documentation? Paris: Éditions Documentaires Industrielles et Técnique.
Buckland, M. K. (1997), What is a “Document”? Journal of the American Society for Information Science, 48(9), 804–809.
Campello, B. (2003). O movimento da competência informacional: uma perspectiva para o letramento informacional. Ciência da Informação, 32(3), 28–37.
Capurro, R. (2007). Epistemología y ciencia de la información. Enl@ce: Revista Venezoelana de Información, Tecnología y Conocimiento, 4(1), 11–29.
Capurro, R. (2014). Pasado, presente y futuro de la noción de información. Logeion, 1 (1), 110–136.
Carbonell, B. M. (ed.). (2012). Museum Studies: An Antology of Contexts. West Sussex: Wiley-Blackwell.
Caswell, M. (2010). Khmer Rouge Archives: Accountability, Truth, and Memory in Cambodia. Ar¬chival Science, 10(1), 25–44.
Coeuré, S., Duclert, V. (2001). Les archives. Paris: La Découverte.
Colombo, F. (1992). Os arquivos imperfeitos: memória social e cultura eletrônica. São Paulo: Perspectiva.
Cook, T. (1997). What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas since 1898, and the Future Paradigm Shift. Archivaria, 43(1), 17–63.
Cook, T. (2013). Evidence, Memory, Identity and Community: Four Shifting Archival Paradigms. Archival Science, 13(2), 95–120.
Costa, P. (Ed.) (2009). Museus e património imaterial: agentes, fronteiras, identidades. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação; Softlimits.
Couture, C., Rousseau, J.-Y. (1982). Les archives au XXe siècle: une réponse aux besoins de l’admini¬stration et de la recherche. Montréal: Université.
Cox, R. (2008). Personal Archives and a New Archival Calling: Readings, Reflections and Ruminations. Duluth: Litwin.
Cronin, B. (2009). The Sociological Turn in Information Science. In: A. Gilchrist (ed.). Information Science in Transition (109–127). London: Facet.
Davallon, J. (2005). Penser la muséologie. In: J. Davallon & B. Schiele (eds.). Doctorat en Museólogie, mediation, patrimoine (69–98). Sainte-Foy: Multimondes.
Davis, P. (1999). Ecomuseums: A Sense of Place. London: Leicester University Press.
Debons, A., Horne, E., Cronenweth, S. (1988). Information Science: An Integrated View. Boston: G. K. Hall.
Deloche, B. (2002). El museo virtual. Gijón: Trea.
Delsalle, P. (2000). Une histoire de l’archivistique. Sainte-Foy: Presses de l’Université du Québec.
Ducharme, J., Rousseau, J.-Y. (1980). L’Interdépendance des archives et de la gestion des documents: une approche globale de l’archivistique. Archives, 12(1), 5–28.
Dudziak, E. (2003). Information literacy: princípios, filosofia e prática. Ciência da Informação, 32(1), 23–35.
Duff, W. (2016). Mediação arquivística. In: T. Eastwood & H. MacNeil (eds.). Correntes atuais do pensamento arquivístico (171–202). Belo Horizonte: Ed. da UFMG.
Estivals, R. (1981). A dialética contraditória e complementar do escrito e do documento. Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, 10(2), 121–152.
Feather, J., Sturges, P. (2003). International Encyclopedia of Information and Library Science. London: Routledge.
Figueiredo, N. (1994). Estudos de uso e usuários da informação. Brasília: IBICT.
Flusser, V. (1983). A biblioteca como um instrumento de ação cultural. Revista da Escola de Biblio¬teconomia da UFMG, 12(2), 145–169.
Fonseca, E. (1992). Introdução à biblioteconomia. São Paulo: Pioneira.
Floridi, L. (2019). The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design. Oxford: Oxford University Press.
Given, L. M., McTavish, L. (2010). What’s Old is New Again: The Reconvergence of Libraries, Archives and Museums in the Digital Age. Library Quarterly, 80(1), 7–32.
Gómez Martínez, J. (2006). Dos museologías: las tradiciones anglosajona y mediterránea – diferencias y contactos. Gijón: Trea.
González de Gómez, M. (2000). Metodologia de pesquisa no campo da Ciência da Informação. DataGramaZero, 1(6).
Harris, V. (2007). Archives and Justice: A South African Perspective. Chicago: Society of American Archivists.
Hjørland, B. (2018). Library and Information Science (LIS) Part 2. Knowledge Organization, 45(2), 319–338.
Hooper-Greenhill, E. (1998). Los museos y sus visitantes. Gijón: Trea.
Jardim, J. M., Fonseca, M. O. (2004). Estudos de usuários em arquivos: em busca de um estado da arte. Datagramazero, 5(5).
Jardim, J. M. (1995). Sistemas e políticas públicas de arquivos no Brasil. Niterói: EdUff.
Ketelaar, E. (2012). Cultivating Archives: Meanings and Identities. Archival Science, 12, 19–33.
Kuhlthau, C. (2004). Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services. London: Libraries Unlimited.
Lankes, D. (2011). The Atlas of New Librarianship. Cambridge: MIT Press.
Lopes, J. (2007). Da democratização à democracia cultural. Porto: Profedições.
López Cózar, E. (2002). La investigación en biblioteconomía y documentación. Gijón: Trea.
Marcum, D. (2014). Archives, Libraries, Museums: Coming Back Together? Information & Culture: A Journal of History, 49(1), 74–89.
Marín Torres, M. T. (2002). Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística. Gijón: Trea.
Martínez-Ávila, D., Zandonade, T. (2020). Social Epistemology in Information Studies: A Consoli¬dation. Brazilian Journal of Information Science, 14(1), 7–36.
Maron, N., Yun, P., Pickle, S. (2013). Sustaining our Digital Future: Institutional Strategies for Digital Content. London: Strategic Content Alliance.
Marty, P., Jones, K. (eds.). (2008). Museum Informatics: People, Information and Technology in Mu¬seums. New York: Routledge.
Mendes, J. (2009). Estudos do patrimônio: museus e educação. Coimbra: Univ. Coimbra.
Milanesi, L. (2002). Biblioteca. São Paulo: Ateliê.
Montgomery, B. (1995). Archiving Human Rights: The Records of Amnesty International USA. Archivaria, 39, 108–131.
Murison, W. (1988). The Public Library: Its Origins, Purpose and Significance. London: C. Bingley.
Norman, S. (1988). The Library Quarterly in the 1930s: A Journal of Discussion’s Early Years. The Library Quarterly, 58, 327–351.
Orom, A. (2000). Information Science, Historical Changes and Social Aspects: A Nordic Outlook. Journal of Documentation, 56(1), 12–26.
Otlet, P. (1934). Traité de documentation: le livre sur le livre: théorie et pratique. Bruxelles: Mundaneum.
Pearce, S. (Ed.). (1994). Museums and the Appropriation of Culture. London: Athlone.
Pérez Santos, E. (2000). Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones. Gijón: Trea.
Poulot, D. (2002). Musée et muséologie. Paris: La Découverte.
Ribeiro, F. (2003). O acesso à informação nos arquivos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; MCT; MCEC.
Rivière, G. H. (1993). La museología: curso de museología, textos y testimonios. Madrid: Akal.
Rowley, J. (2002). A biblioteca eletrônica. Brasília: Briquet de Lemos.
Salaün, J. M., Arsenault, C. (2009). Introduction aux sciences de l’information. Montreal: Presses de l’Université de Montréal.
Santacana Mestre, J., Hernández Cardona, F. (2006). Museologia crítica. Gijón: Trea.
Saracevic, T. (1999). Information Science. Journal of the American Society for Information Science, 50(12), 1051–1063.
Shera, J. (1972). The Foundations of Education for Librarianship. New York: Becker and Hayes.
Shera, J., Cleveland, D. (1977). History and Foundations of Information Science. Journal of the Ame¬rican Society of information Science and Technology, 12, 249–275.
Silva, A. M. et al. (1998). Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação. Porto: Afron¬tamento.
Silva, A. M. (2006). A informação: da compreensão do fenômeno e construção do objecto científico. Porto: Afrontamento.
Souza, R. (2007). Organização do conhecimento. In: L. Toutain (Ed.). Para entender a ciência da informação. (pp. 103–123). Salvador: EdUFBA.
Stránský, Z. (2008). Sobre o tema ‘Museologia – ciência ou trabalho prático’? Museologia e Patri¬mônio, 1(1), 101–105.
Thompson, J. (1974). Library Power: A New Philosophy of Librarianship. London: C. Bingley.
Todd, R. (2003). Adolescents of the Information Age: Patterns of Information Seeking and Use, and Implications for Information Professionals. School Libraries Worldwide, 9(2), 27–46.
Trant, J. (2009). Emerging Convergence? Thoughts on Museums, Archives, Libraries and Professional Training. Museum Management and Curatorship, 24 4), 369–387.
Urquhart, D. (1981). The Principles of Librarianship. Metuchen: Scarecrow.
Usherwood, B.; Wilson, K., Bryson, J. (2005). Relevant Repositories of Public Knowledge? Libra¬ries, Museums and Archives in the “Information Age”. Journal of Librarianship and Information Science, 37(2), 89–98.
Vega-Almeida, R. L., Fernández Molina, J. C., Linares, R. (2009). Coordenadas paradigmáticas, históricas y epistemológicas de la ciencia de la información: una sistematización. Information Research, 14(2).
Ventura, J. (2002). Bibliotecas e esfera pública. Oeiras: Celta.
Vergo, P. (ed.) (1991). The New Museology. London: Reaktion Books.
Vickery, B., Vickery, A. (1987). Information Science in Theory and Practice. London: Bowker-Saur.
Wersig, G. (1993). Information Science: The Study of Postmodern Knowledge Usage. Information Processing & Management, 29(2), 229–239.
Wythe, D. (2007). New Technologies and the Convergence of Libraries, Archives, and Museums. RBM: a Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage, 8(1), 51–55.
Yarrow, A., Clubb, B., Draper, J.-L. (2008). Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Colla¬boration and Cooperation. The Hague: International Federation of Library Associations.
Zandonade, T. (2004). Social Epistemology from Jesse Shera to Steve Fuller. Library Trends, 52(4), 810–832.
Zeller, T. (1989). The Historical and Philosophical Foundations of Art Museum Education in America. In: N. Berry & S. Mayer (eds.). Museum Education: History, Theory and Practice (10–89). Reston: National Art Education Association.
Zorich, D., Waibel, G., Erway, R. (2008). Beyond the Silos of the LAMs: Collaboration Among Libraries, Archives and Museums. Dublin: OCLC Online Computer Library Center.
Zorich, D. (2010). A Survey on Cultural Heritage Initiatives and Their Sustainability Concerns. In: R. Parry (ed.). Museums in a Digital Age (406–416). Oxon: Routledge.

Opublikowane: 2020-11-20Carlos Alberto Ávila Araújo 
http://orcid.org/0000-0003-0993-1912

Afiliacja: School of Information Science, Federal University of Minas Gerais, Brazil,  Brazylia

Biogram:

CARLOS ALBERTO ÁVILA ARAÚJO is Associate Professor at the School of Information Science at the
Federal University of Minas Gerais, Brazil, of which he was director from 2014 to 2017. Doctor in Information
Science, with post-doctorate from the University of Porto, Portugal (2010) and the University of
Salamanca , Spain (2019). President of the Association for Education and Research in Information Science
of Iberoamerica and the Caribbean (Edicic).

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe