Cele i profil tematyczny

 

Celem czasopisma ZIN - Studia Informacyjne jest zapewnienie transferu wiedzy o wynikach najnowszych badań dotyczących problematyki informacyjnej, prowadzonych w nauce o informacji i w innych dyscyplinach zajmujących się różnymi aspektami tej problematyki. 

Profil tematyczny ZIN obejmuje szeroki zakres problemów związanych z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy oraz ich wykorzystywaniem przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo. Obejmuje m.in. problematykę:

 • usług informacyjnych w instytucjach nauki, kultury, biznesu, edukacji i administracji
 • zarządzania informacją i wiedzą
 • komunikacji naukowej i cyfrowej komunikacji naukowej
 • organizacji informacji i wiedzy
 • teorii i praktyki metadanych
 • zagadnień Web 2.0
 • zagadnień Sieci Semantycznej
 • architektury informacji
 • projektowania użytecznych serwisów informacyjnych
 • humanistyki cyfrowej
 • interakcji człowiek – komputer
 • przetwarzania języka naturalnego
 • wyszukiwania informacji
 • eksploracji danych i tekstów
 • wykorzystywania informacji i zachowań informacyjnych użytkowników
 • społecznej recepcji nowoczesnych technologii informacyjnych
 • kultury informacyjnej
 • edukacji informacyjnej
 • kompetencji informacyjnych, cyfrowych i medialnych
 • polityki informacyjnej
 • etyki informacyjnej
 • teorii, metodologii i epistemologii nauki o informacji.

W ZIN publikowane są artykuły naukowe (rozprawy, artykuły przeglądowe i badawcze) oraz krytyczne  artykuły recenzyjne i sprawozdania, dotyczące konferencji i innych ważnych wydarzeń naukowych związanych z nauką o informacji.  

Czasopismo adresowane jest do badaczy, wykładowców i studentów nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności nauk o informacji oraz innych dyscyplin zajmujących się szeroko rozumianą problematyką informacyjną. Skierowane jest także do praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych oraz polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach.