Kontakt

Główna osoba do kontaktu
Zuzanna Wiorogórska
Sekretarz redakcji
e-mail: zin@uw.edu.pl

Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
ul. Konopczyńskiego 5/7
00-335 Warszawa
email: wydawnictwo@sbp.pl