Recenzenci

 

 • prof. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr Iga Bałos (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Polska)
 • prof. Bożenna Bojar (em. Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr Sabina Cisek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr Grzegorz Czapnik (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr Zdzisław Dobrowolski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr Aneta Drabek (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • dr Robin Effing (Saxion University of Applied Sciences, The Netherlands)
 • dr hab. Aneta Firlej-Buzon (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • dr hab. Renata Frączek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • dr hab. Piotr Gawrysiak (Politechnika Warszawska, Polska)
 • prof. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • dr Grzegorz Gmiterek (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr hab. Agnieszka Gołda (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • dr hab. Małgorzata Góralska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • dr hab. prof. UAM Mirosław Górny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • prof. Renaldas Gudauskas (Vilnius University, Lithuania)
 • dr Elżbieta Herden (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • prof. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • prof. Birger Hjørland (University of Copenhagen, Dennmark)
 • prof. Michèle Hudon (University of Montreal, Canada)
 • dr Łukasz Iwasiński (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr Małgorzata Janiak (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr Aneta Januszko-Szakiel (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr Mariusz Jarocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
 • prof. Tibor Koltay (Eszterházy Károly Egyetem University, Hungary)
 • dr Jan Kaczmarek (Fundacja MOST, Polska)
 • dr hab. Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr Sebastian Kotuła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • dr Pavla Kovářová (Masaryk University, Czech Republic)
 • dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • dr Monika Krakowska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • prof. Kazimierz Krzysztofek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska)
 • dr hab. prof. UAM Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • dr Mariusz Luterek (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr Paweł Marzec (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 • dr hab. prof. UKSW Katarzyna Materska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)
 • dr Anna Mierzecka (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • prof. Mieczysław Muraszkiewicz (Politechnika Warszawski, Polska; Uniwersytet w Białymstoku - Filia w Wilnie, Litwa)
 • prof. Widad Mustafa El Hadi (Université de Lille, France)
 • dr hab. Marek Nahotko (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • prof. David Nicholas (CIBER Research Ltd., United Kingdom)
 • dr hab. prof. UAM Piotr Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • dr Peter Ohly (ISKO-DE, Germany)
 • dr hab. inż. prof. PW Robert Olszewski (Politechnika Warszawski, Polska)
 • dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • dr Jarosław Pacek (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • dr Natalia Pamuła-Cieślak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • dr hab. Diana Pietruch-Reizes (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr Renata Piotrowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • dr hab. prof. UJ Maria Próchnicka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr Maria Przastek-Samokowa (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr hab. Arkadiusz Pulikowski (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • dr Ewa Rozkosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • prof. Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska, Polska)
 • dr hab. em. prof. UwB Jadwiga Sadowska (em. Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • dr hab. prof. UJ Remigiusz Sapa (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr hab. em. prof. UWr Marta Skalska-Zlat (em. Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • dr Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
 • prof. Barbara Stefaniak (em. Uniwersytet Śląski, Polska)
 • prof. Jela Steinerová (Commenius University in Bratislava, Slovakia)
 • dr Izabela Swoboda (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • dr inż. Jolanta Szulc (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • dr hab. Teresa Święćkowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr hab. prof. UWM Marzenia Świgoń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
 • dr hab. Piotr Tafiłowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr hab. Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • dr Bartłomiej Włodarczyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr hab. prof. UG Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski, Polska)