Call for Papers

 

CALL FOR PAPERS #1 - AKTUALIZACJA

ZIN 2024 nr 1 - Potrzeby i praktyki informacyjne w sytuacji zmiany

Każdy okres czy wydarzenie w życiu człowieka może być postrzegany jako szczególnie wymagający lub z różnych przyczyn decydujący; od jakiegoś czasu wszyscy doświadczamy trudnych okoliczności do życia. Związek takich wymagających okoliczności z nauką o informacji został już częściowo opisany w literaturze. Jednak wciąż, codziennie spotykamy się z różnymi sytuacjami i/lub okolicznościami, co zachęca nas do dalszego badania i dokumentowania zachowań informacyjnych w różnych specyficznych, konkretnych kontekstach.

ZIN zaprasza do nadsyłania oryginalnych artykułów badawczych z zakresu nauki o informacji, a także innych dyscyplin pokrewnych, przedstawiających badania lub prace koncepcyjne dotyczące potrzeb informacyjnych i praktyk informacyjnych doświadczanych lub stosowanych przez użytkowników w szczególnych "sytuacjach zmiany". To ostatnie określenie może być interpretowane szeroko, obejmuje zarówno okoliczności zewnętrzne, jak i uwarunkowania indywidualne. Lista potencjalnych zagadnień obejmuje (ale nie ogranicza się do) następujące kwestie:

 • migranci, ich potrzeby informacyjne i poszukiwanie informacji,
 • lokalne społeczności przyjmujące przybyszów i ich zachowania informacyjne w odpowiedzi na takie sytuacje,
 • znaczące zmiany w życiu jednostki, np. zostanie rodzicem, małżeństwo, partnerstwo i/lub rozwód lub rozpad związku, żałoba,
 • choroba, zostanie opiekunem osoby w potrzebie,
 • ujawnienie się jako osoba LGBTQ+ lub bycie krewnym takiej osoby,
 • przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania,
 • pójście do szkoły, ukończenie studiów, wejście na rynek pracy, zmiana pracy, przejście na emeryturę,
 • tworzenie indywidualnych profili w mediach społecznościowych, zdobywanie popularności.

Informacje dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2024 r. 30 kwietnia 2024 r.
 • wstępna akceptacja – przekazanie do recenzji: 31 marca 2024 r. 15 maja 2024 r.
 • data publikacji: lipiec/sierpień 2024 r.

 

CALL FOR PAPERS #2

ZIN 2024 nr 2 - Nauka o informacji, sztuczna inteligencja i aktorzy niebędący ludźmi

Sztuczna inteligencja (SI, AI), w tym osławiony Chat GPT, jest obecnie jednym z najpopularniejszych tematów badawczych - zarówno w odniesieniu do nauk ścisłych, społecznych, jak i humanistycznych. Proponujemy spojrzeć na ten temat z perspektywy informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych, jednocześnie zachęcając autorów do przyjęcia inter- i transdyscyplinarnych perspektyw badawczych.

Oczekujemy na oryginalne artykuły badawcze z zakresu informacji naukowej, a także innych pokrewnych dyscyplin, prezentujące badania lub prace koncepcyjne dotyczące potencjałów, ograniczeń i zagrożeń związanych z podmiotami nie-ludzkimi, a w szczególności ze sztuczną inteligencją.

Lista potencjalnych zagadnień obejmuje (ale nie ogranicza się do):

 • zagadnienia sztucznej inteligencji (AI) i wielkich modeli językowych (LLM) w teorii nauki o informacji,
 • zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją i humanistyką cyfrową,
 • "kim jest inteligencja"? - wykorzystanie AI w badaniach i procesach publikacji naukowych,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy specjalistów ds. informacji - bariery, korzyści i zagrożenia,
 • znajomość algorytmów i sztucznej inteligencji,
 • obrazy generowane przez SI i kwestie związane z informacją wizualną,
 • AI, przepaść cyfrowa i społeczna,
 • AI jako autonomiczny agent, "maszyna" jako komunikator i twórca informacji,
 • zagadnienia "czarnych skrzynek" w systemach i procesach informacyjnych.

Informacje dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania prac: 15 września 2024 r.
 • wstępna akceptacja – przekazanie do recenzji: 30 września 2024 r.
 • data publikacji: grudzień 2024 r.