Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski, b.sosinska (at) uw.edu.pl)

https://orcid.org/0000-0002-4511-4701

Zastępca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny
dr Marcin Roszkowski (Uniwersytet Warszawski, m.roszkowski (at) uw.edu.pl)

https://orcid.org/0000-0001-7396-4685

Sekretarz redakcji, redaktor językowy - język polski
dr Zuzanna Wiorogórska (Uniwersytet Warszawski, z.d.wiorogorska (at) uw.edu.pl)

https://orcid.org/0000-0003-1015-2000

Redaktor językowy - język angielski
Zuzanna Wołodko

Redaktor statystyczny
dr Anna Grzecznowska

Redaktor techniczny
Anna Lis, Zuzanna Wołodko