Rada Redakcyjna

Rada Redakcyjna:
prof. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Peter A. Bruck (Research Studios Austria)
prof. Laurence Favier (Université de Lille, France)
prof. Birger Hjørland (University of Copenhagen, Denmark)
prof. Michèle Hudon (University of Montreal, Canada)
dr Bruno Jacobfeuerborn (Telekom Deutschland GmbH, Germany)
prof. Tibor Koltay (Eszterházy Károly Egyetem University, Hungary)
prof. Kazimierz Krzysztofek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
prof. Dariusz Kuźmina (przewodniczący, Uniwersytet Warszawski)
prof. Elena Maceviciute (University of Borås, Sweden)
prof. Krystyna Matusiak (University of Denver, USA)
prof. Mieczysław Muraszkiewicz (Politechnika Warszawska)
prof. Widad Mustafa El Hadi (Université de Lille, France)
prof. David Nicholas (CIBER Research Ltd., United Kingdom)
prof. Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska)
prof. Barbara Stefaniak (em., Uniwersytet Śląski)
Elżbieta Stefańczyk (SBP)
prof. Tomasz Szapiro (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. Joseph T. Tennis (University of Washington, USA)
prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)
prof. Elżbieta B. Zybert (Uniwersytet Warszawski)

Rada Konsultacyjna:
dr hab., prof. UP Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
dr Sabina Cisek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab. prof. PW Piotr Gawrysiak (Politechnika Warszawska, Polska)
prof. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Małgorzata Góralska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr hab. prof. UAM Mirosław Górny (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. Elżbieta Gondek (Uniwersytet Śląski, Polska)
dr hab. Artur Jazdon (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
dr hab. Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. prof. UKSW Katarzyna Materska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Marek Nahotko (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab. prof. UAM Piotr Nowak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
dr hab. Diana Pietruch-Reizes (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab. prof. UJ Maria Próchnicka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab. Arkadiusz Pulikowski (Uniwersytet Śląski, Polska)
dr hab. prof. UJ Remigiusz Sapa (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab., em. prof UwB Jadwiga Sadowska (em. Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
dr hab. em. prof. UWr Marta Skalska-Zlat (em. Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, Polska)
dr hab. prof. UWM Marzena Świgoń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski, Polska)