Etyka publikacji

Redakcja Zagadnień Informacji Naukowej - Studiów Informacyjnych przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktorzy czasopisma, autorzy, recenzenci i wydawca) są zapoznane ze standardami zasad etyki publikacji stosowanymi w czasopiśmie. Autorzy, zgłaszając pracę, muszą potwierdzić znajomość tych zasad.
Od autorów publikacji zbiorowych wymagamy zadeklarowania rzeczywistego wkładu pracy poszczególnych autorów.
Nieakceptowane jest złożenie tej samej pracy do więcej niż jednego czasopisma.
Szczegółowe zasady dotyczące etyki publikacji, stosowane w czasopiśmie, dostępne są na stronie https://publicationethics.org/guidance/Guidelines