Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest zapisany w formacie DOCX (MS Word), RTF (Rich Text Format) lub ODT (Open Document Text).
 • Materiał ilustracyjny jest zapisany w formacie JPG i pliki ilustracji oznaczone są numerami odpowiadającymi kolejności występowania ilustracji w tekście.
 • Tekst jest sformatowany zgodnie z wytycznymi ZIN.
 • Bibliografia jest opracowana wg zasad APA 6th.
 • Abstrakt ustrukturyzowany jest przygotowany wg zasad ZIN.
 • Nota biograficzna autora jest przygotowana zgodnie z wytycznymi ZIN.
 • Na odrębnej stronie tytułowej umieszczone są: tytuł artykułu w językach polskim i angielskim, imię i nazwisko autora (autorów), numer ORCID, afiliacja autora (autorów) w językach polskim i angielskim, adres e-mail autora (autorów), adres do korespondencji, nota biograficzna, abstrakt ustrukturyzowany ze słowami kluczowymi.
 • Oświadczam, że tekst zgłaszany do publikacji w ZIN jest oryginalnym dziełem wskazanych w zgłoszeniu autorów, do którego posiadają oni pełne prawa własności intelektualnej.
 • Oświadczam, że zgłaszany tekst nie był dotychczas nigdzie opublikowany ani zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie lub pracy zbiorowej.
 • Oświadczam, że w zgłoszeniu ujawnione zostały nazwiska i afiliacje wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania artykułu, ich rola i udział w przygotowaniu publikacji.
 • Oświadczam, że znam zasady etyki publikacji stosowane w ZIN i potwierdzam ich przestrzeganie.