Globalny rynek książki jako interdyscyplinarny obszar badań


Kamila Augustyn 
http://orcid.org/0000-0002-8395-8470

Afiliacja: Institute of Library and Information Science University of Wrocław, Poland,  Polska

Abstrakt

Cel/Teza: Celem artykułu jest charakterystyka badań globalnego rynku książki, zmierzająca do wykazania stopnia ich interdyscyplinarności.

Koncepcja/Metody badań: Analizy jakościowa i ilościowa wybranych artykułów naukowych, profili dyscyplinarnych ich autorów i czasopism oraz struktury piśmiennictwa przy użyciu bibliometrycznych metod (analiza współcytowań i powiązań bibliograficznych) oraz technologii wizualizacji wiedzy posłużyła do ustalenia, w pola badawcze jakich dyscyplin wpisuje się problematyka podejmowana przez badaczy.

Wyniki i wnioski: Wybrane publikacje dotyczyły: book history & book culture, economics & tech­nological elements of book publishing, user attitudes & preferences. Autorzy publikowali głównie w czasopismach z: media & communication studies, education (Publishing Research Quarterly, Journal of Scholarly Publishing, Learned Publishing), book studies (Logos) i information studies (Electronic Library, Journal of Documentation). Współcytowane były czasopisma branżowe (C1) oraz naukowe, głównie z marketingu i ekonomii (C2). Publikacje współautorskie stanowiły: 42% (C1) i 63% (C2). Badania nad globalnym rynkiem książki są prowadzone przez multidyscyplinarnych badaczy, ale rzadko jeszcze przez międzynarodowe zespoły.

Ograniczenia badań: Wstępny korpus publikacji zawężono do 230 artykułów w języku angielskim, opublikowanych między 2001 a 2018 r. Nie zostały w nim uwzględnione artykuły na temat rynków książki krajów, których udział w globalnej produkcji wydawniczej jest niewielki. Kategoryzacje dys­cyplinarne pochodzą z bazy Scopus.

Oryginalność/Wartość poznawcza: Artykuł oferuje wgląd w specyfikę badań nad globalnym rynkiem książki i dowodzi, że jest to obszar będący wspólnym punktem odniesienia dla badaczy reprezen­tujących wiele dyscyplin.

Słowa kluczowe

Bibliometria; Czasopisma naukowe; Globalny rynek książki; Interdyscyplinarność; Przemysł wydawniczy; Publikowanie książek; Rynek książki; Studia wydawnicze; Źródła informacji


Alptekin, G. I. (2015). Strategic Pricing Model Based on Genetic Algorithm: The Case of Electronic Publi¬shing Market. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 29(4), 1551–1564, https://doi.org/10.3233/IFS-151634

Andrews, K., Napoli, P. M. (2006). Changing Market Information Regimes: A Case Study of the Transition to the Bookscan Audience Measurement System in the Us Book Publishing Industry. Journal of Media Economics, 19(1), 33–54, https://doi.org/10.1207/s15327736me1901_3

Artiles, M., Beaulieu, C., Carey, S., Danza, M., Gatian, A., Gavin, A., ... Wharton, R. M. (2013). The Impact of E-Readers and E-Books on the Library of Congress and the Us Copyright Office. Journal of Scholarly Publishing, 45(1), 1–34, https://doi.org/10.3138/jsp.45-1-001

Asai, S. (2015). Purchase Patterns of Popular Japanese Novels in Hardcover and Paperback. Publishing Research Quarterly, 31(3), 149–159, https://doi.org/10.1007/s12109-015-9409-4

Asai, S. (2016). Determinants of Demand and Price for Best-Selling Novels in Paperback in Japan. Jo¬urnal of Cultural Economics, 40(4), 375–392, https://doi.org/10.1007/s10824-015-9256-3

Bailey, C. W. (2001). Evolution of an Electronic Book: The Scholarly Electronic Publishing Bibliogra¬phy. The Journal of Electronic Publishing, 7(2), http://hdl.handle.net/10150/105451

Ban, A. (2015). Books in Translation in the United States. Publishing Research Quarterly, 31(3), 160–174, https://doi.org/10.1007/s12109-015-9406-7

Baverstock, A., Steinitz, J. (2014). How Is the Discipline of Publishing Studies Accommodated Within Universities?. Learned Publishing, 27(4), 291–300, https://doi.org/10.1087/20140409

Beetz, A. (2008). Selling Digital Rights as a General Publisher: Text and Images. Publishing Research Quarterly, 24(2), 129–132, https://doi.org/10.1007/s12109-008-9071-1

Benhamou, F., Peltier, S. (2007). How Should Cultural Diversity Be Measured? An Application Using the French Publishing Industry. Journal of Cultural Economics, 31(2), 85–107, https://doi. org/10.1007/s10824-007-9037-8

Birtle, R. (2011). The Development and Future of the Japanese Ebook Market. Publishing Research Quarterly, 27(4), 345–353, https://doi.org/10.1007/s12109-011-9247-y

Bold, M. R. (2015). Standing in the Shadow of Giants: Publishing in the Midlands and North of England. Logos, 26(4), 37–50, https://doi.org/10.1163/1878-4712-11112089

Bold, M. R. (2016). An “Accidental Profession”: Small Press Publishing in the Pacific Northwest. Publishing Research Quarterly, 32(2), 84–102, https://doi.org/10.1007/s12109-016-9452-9

Bold, M. R. (2018). The Eight Percent Problem: Authors of Colour in the British Young Adult Market (2006–2016). Publishing Research Quarterly, 34(3), 385–406, https://doi.org/10.1007/s12109-018-9600-5

Bold, M. R., Norrick-Rühl, C. (2017). The Independent Foreign Fiction Prize and Man Booker Inter¬national Prize Merger: Can the Man Booker Association Help With the Three per Cent Problem? Logos, 28(3), 7–24, https://doi.org/ 10.1163/1878-4712-11112131

Brienza, C. E. (2009). Books, Not Comics: Publishing Fields, Globalization, and Japanese Manga in the United States. Publishing Research Quarterly, 25(2), 101–117, https://doi.org/10.1007/s12109-009-9114-2

Brienza, C. (2010). Producing Comics Culture: A Sociological Approach to the Study of Comics. Jour¬nal of Graphic Novels and Comics, 1(2), 105–119, https://doi.org/10.1080/21504857.2010.528638

Brown, S., Patterson, A. (2010). Selling Stories: Harry Potter and the Marketing Plot. Psychology & Marketing, 27(6), 541–556, https://doi.org/10.1002/mar.20343

Burleigh, D. (2017). Using Consumer Data to Illustrate How the Library Channel Drives Digital Sales. Publishing Research Quarterly, 33(4), 380–391. DOI: 10.1007/s12109-017-9555-y

Buschow, C., Nölle, I., & Schneider, B. (2014). German Book Publishers’ Barriers to Disruptive In¬novations: The Case of E-Book Adoption. Publishing Research Quarterly, 30(1), 63–76, https:// doi.org/10.1007/s12109-014-9342-y

Carolan, S., Evain, C. (2013). Self-publishing: Opportunities and Threats in a New Age of Mass Cul¬ture. Publishing Research Quarterly, 29(4), 285–300, https://doi.org/10.1007/s12109-013-9326-3

Clare, J. (2014). University Presses in the Digital Age: How Pace University Press and Other Univer¬sity Presses Can Survive and Thrive. Publishing Research Quarterly, 30(2), 195–211, https://doi. org/10.1007/s12109-014-9362-7

Costa-Knufinke, J. (2012). Overview of the Spanish Ebook Market. Publishing Research Quarterly, 28(2), 135–142, https://doi.org/10.1007/s12109–012-9260–9

Emblidge, D. (2012). The Gotham Bookmart: Location, Location, Location. International Journal of the Book, 9(4), 147–160, https://doi.org/10.18848/1447–9516/CGP/v09i04/36917

Emblidge, D. (2013). Borders’‘Concept Store’. Logos, 24(3), 7–19, https://doi.org/10.1163/1878-4712- 11112021

Emblidge, D. (2015). A Publishing Studies Online Academic Database: In-Progress Research Pro¬ject. Publishing Research Quarterly, 31(3), 178–182, https://doi.org/10.1007/s12109-015-9410-y

Emblidge, D. (2016). Kepler’s Angels, Big and Small. Logos, 27(4), 7–17, https://doi.org/10.1163/1878- 4712-11112113

Esposito, J. J. (2010). Creating a Consolidated Online Catalogue for the University Press Communi¬ty. Journal of Scholarly Publishing, 41(4), 385–427, https://doi.org/10.3138/jsp.41.4.385

Faherty, A. (2013). Curiouser and Curiouser: Novelty-Centred Business Models and Value Creation in Established Publishing Firms. International Journal of the Book, 11(1), 39–57, https://doi. org/10.18848/1447-9516/CGP/v11i01/37006

Feather, J., Woodbridge, H. (2007). Bestsellers in the British Book Industry 1998–2005. Publishing Research Quarterly, 23(3), 210–223, https://doi.org/10.1007/s12109–007-9013–3

Forzetting, S., Wiersma, G., Eager, L. (2012). Managing E-Book Acquisition: The Coordination of “P” and “E” Publication Dates. The Serials Librarian, 62(1–4), 200–205, https://doi.or¬g/10.1080/0361526X.2012.652921

Friesen, N. (2013). The Past and Likely Future of an Educational Form: A Textbook Case. Educational Researcher, 42(9), 498–508, https://doi.org/10.3102/0013189X13513535

Fröhlich, R. (2014). Book People in Germany: A Study on the Professional Situation and Career Conditions of Men and Women in the German Book Publishing Industry and the Book Tra¬de. Publishing Research Quarterly, 30(2), 223–243, https://doi.org/10.1007/s12109-014-9361-8

Gallagher, K., Bohme, S. (2009). A Special Relationship? A Comparison of Consumer Book Buying Habits and Trends in the United States and Great Britain. Publishing Research Quarterly, 25(4), 246–253, https://doi.org/10.1007/s12109-009-9139-6

Greco, A. (2005). A Bibliography of Books and Journal Articles on Scholarly Publishing. Journal of Scholarly Publishing, 37(1), 48–54, https://doi.org/: 10.3138/jsp.37.1.48

Greco, A. N. (2001). The Market for University Press Books in the United States: 1985–1999. Learned Publishing, 14(2), 97–105, https://doi.org/10.1087/095315101300059459

Greco, A. N., Wharton, R. M., Sen, F. (2012). The Price of University Press Books: 2009–2011. Journal of Scholarly Publishing, 43(4), 363–380, https://doi.org/10.3138/jsp.43.4.363

Greco, A. N., Aiss, C. G. (2015). University Presses in the Twenty-First Century: The Potential Impact of Big Data and Predictive Analytics on Scholarly Book Marketing. Journal of Scholarly Publishing, 46(2), 105–140, https://doi.org/10.3138/jsp.46.2.01

Greco, A. N., Spendley, A. M. (2016). The Price of University Press Books, 2012–14. Journal of Scho¬larly Publishing, 47(2), 106–120, https://doi.org/10.3138/jsp.47.2.106

Haeusermann, T. (2013). Custom Publishing in the UK: Rise of a Silent Giant. Publishing Research Quarterly, 29(2), 99–109, https://doi.org/10.1007/s12109–013-9310-y

Hao, L., Fan, M. (2014). An Analysis of Pricing Models in the Electronic Book Market. MIS Quar¬terly, 38(4), 1017–1032, https://doi.org/10.2307/26627960

Hawthorne, S. (2016). Bibliodiversity: Creating Content or Invigorating Culture? Logos, 27(1), 63–71, https://doi.org/10.1163/1878-4712-11112099

Herther, N. K. (2005). The E-Book Industry Today: A Bumpy Road Becomes an Evolutionary Path to Market Maturity. The Electronic Library, 23(1), 45–53, https://doi.org/10.1108/02640470510582727

Himma, K. E., Just, P. (2007). Electronic Books in the USA–Their Numbers and Development and a Comparison to Germany. Library Hi Tech, 25(1), 157–164. DOI: 10.1108/07378830710735939

House, E. (2013). Challenges Facing the UK Book Industry. Publishing Research Quarterly, 29(3), 211–219, https://doi.org/: 10.1007/s12109-013-9320-9

Hu, J., Zhang, Y. (2016). Understanding Chinese Undergraduates’ Continuance Intention to Use Mobile Book-Reading Apps: An Integrated Model and Empirical Study. Libri, 66(2), 85–99, https:// doi.org/10.1515/libri-2015-0090

Jin, B. H., Li, Y. M. (2012). Analysis of Emerging Technology Adoption for the Digital Content Market. In¬formation Technology and Management, 13(3), 149–165, https://doi.org/10.1007/s10799-011-0113-6

Joseph, R.P. (2015). Higher Education Book Publishing—From Print to Digital: A Review of the Lite¬rature. Publishing Research Quarterly, 31(4), 264–274, https://doi.org/10.1007/s12109-015-9429-0

Kernan, M. A. (2013). When Is a Publishing Business Truly ‘Global’? An Analysis of a Routledge Case Study With Reference to Ohmae’s Theory of Globalization. Publishing Research Quarterly, 29(4), 344–364, https://doi.org/10.1007/s12109-013-9329-0

Kovač, M. (2007). Reading the Texts on Book Publishing: A New Body of Knowledge About an Old Body of Knowledge. Publishing Research Quarterly, 23(4), 241–253, https://doi.org/10.1007/s12109-007-9030-2

Kovač, M., Wischenbart, R. (2010). A Myth Busted: Bestselling Fiction in Europe and Slovenia. Pri¬merjalna Književnost, 33(2), 117–135+287–305.

Kovač, M., Phillips, A., van der Weel, A., Wischenbart, R. (2017). Book Statistics: What Are They Good For? Logos, 28(4), 7–17, https://doi.org/10.1163/1878-4712-11112137

Kovač, M., van der Weel, A. (2018). Reading in a Post-Textual Era [online]. First Monday, 23(10) [09.09.2020], https://doi.org/: 10.5210/fm.v23i10.9416

Kovač, M., Wischenbart R. (2018). Bestsellers 2008 to 2014: The Last King of Analogue and the First Dame of the Digital Pleasure House. Logos 29(1), 18–27, https://doi.org/10.1163/18784712-02901003

Laakso, M., Welling, P., Bukvova, H., Nyman, L., Björk, B. C., Hedlund, T. (2011). The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009. PloS One, 6(6), e20961, 1–10, https://doi. org/10.1371/journal.pone.0020961

Li, Y., Lin, Z., Xu, L., Swain, A. (2015). “Do the Electronic Books Reinforce the Dynamics of Book Supply Chain Market?”– a Theoretical Analysis. European Journal of Operational Research, 245(2), 591–601, https://doi.org/:10.1016/j.ejor.2015.01.048

Lian, X. C. (2010). Publisher’s Dilemma From Penguin Books to E-Books. Logos, 21(3–4), 37–46, https://doi.org/:10.1163/095796511X559936

Lichtenberg, J. (2011). In From the Edge: The Progressive Evolution of Publishing in the Age of Digital Abundance. Publishing Research Quarterly, 27(2), 101–112, https://doi.org/10.1007/s12109-011-9212-9

Liu, B. (2008). Use of Digitization to Modernize China’s Publishing Industry. Publishing Research Quarterly, 24(1), 40–47, https://doi.org/10.1007/s12109-008-9064-0

Machovec, G. (2018). Consortial Ebook Archiving Environmental Scan. Journal of Library Admini¬stration, 58(1), 81–90, https://doi.org/: 10.1080/01930826.2017.1399706

Magadán, M., Rivas, J. (2018). The Impact of Digitization on the Spanish Publishing Industry. The In¬ternational Journal of the Book, 16(2), 1–18, https://doi.org/10.18848/1447-9516/CGP/v16i02/1-18

Mangen, A., Van der Weel, A. (2016). The Evolution of Reading in the Age of Digitisation: An Integra¬tive Framework for Reading Research. Literacy, 50(3), 116–124, https://doi.org/10.1111/lit.12086

Mannana-Rodriguez, J., Giménez-Toledo, E. (2018). Specialization and Multidisciplinarity of Scholarly Book Publishers: Differences Between Spanish University Presses and Other Scholarly Publishers. Scientometrics, 114(1), 19–30, https://doi.org/10.1007/s11192-017-2563-z

Marcus, L.S. (2016). The Global/Local Book Publishing (R)evolution. Publishing Research Quarterly, 32(1), 64–69, https://doi.org/: 10.1007/s12109-015-9441-4

Martin, A., Bartscher-Finzer, S., Richards, A. (2018). The Motivations of Book Publishers in Germany and Australia: An Empirical Comparison. Publishing Research Quarterly, 34(1), 69–88, https:// doi.org/: 10.1007/s12109-018-9570-7

McIlroy, T. (2017). Startups Within the US Book Publishing Industry. Publishing Research Quarterly, 33(1), 1–9, https://doi.org/10.1007/s12109-017-9500-0

Milliot, J. (2018). The World’s 54 Largest Publishers, 2018. The U.K. Educational Publishers Rema¬ined the World’s Largest Publisher in 2017 [online]. Publishers Weekly [09.09.2020], https://www. publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/78036-pearson-is-still-the-world-s-largest-publisher.html

Mizrachi, D., Salaz, A. M., Kurbanoglu, S., Boustany, J., ARFIS Research Group. (2018). Academic Reading Format Preferences and Behaviors Among University Students Worldwide: A Comparative Survey Analysis. PloS One, 13(5), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197444

Moeller, R. A., Becnel, K. (2018). Drawing Diversity: Representations of Race in Graphic Novels for Young Adults [online]. School Library Research, 21 [09.09.2020], https://files.eric.ed.gov/fulltext/ EJ1182162.pdf

Murray, S. (2006). Publishing Studies: Critically Mapping Research in Search of a Discipline. Publi¬shing Research Quarterly, 22(4), 3–25, https://doi.org/10.1007/s12109-007-0001-4

Murray, S. (2016). ‘Selling’Literature: The Cultivation of Book Buzz in the Digital Literary Sphere. Lo¬gos, 27(1), 11–21, https://doi.org/10.1163/1878-4712-11112094

Ohlsson, A., Forslid, T., Steiner, A. (2014). Literary Celebrity Reconsidered. Celebrity Studies, 5(1–2), 32–44, https://doi.org/: 10.1080/19392397.2014.887533

Osiński, Z. (2019). The Usefulness of Data From Web of Science and Scopus Databases for Analyzing the State of a Scientific Discipline. the Case of Library and Information Science. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, 57(2A), 94–106, https://doi.org/:10.36702/zin.469

Overdorf, M., Barragree, A. (2001). The Impending Disruption of the Publishing Industry. Publishing Research Quarterly, 17(3), 3–18, https://doi.org/:10.1007/s12109-001-0027-y

Patterson, T., Brown, S. (2009). Never Tickle a Sleeping Bookworm: How Readers Devour Harry Potter. Marketing Intelligence & Planning, 27(6), 818–832, https://doi.org/: 10.1108/02634500910988708

Pehar, F., Selthofer, J. (2015). Towards a Better Understanding of Publishing Studies Based on Co¬urse Syllabi Reading Lists [online]. Books and reading in an age of media overload. By the Book. International Symposium, Florence, Italy, 18–19 June 2015 [09.09.2020], https://bib.irb.hr/dato¬teka/766556.ByTheBook2_FP_JS_2015.pdf

Peltier, S. (2004). Mergers and Acquisitions in the Media Industries: Were Failures Really Unforese¬eable? Journal of Media Economics, 17(4), 261–278, https://doi.org/10.1207/s15327736me1704_2

Peltier, S., Benhamou, F., Touré, M. (2016). Does the Long Tail Really Favor Small Publishers? Journal of Cultural Economics, 40(4), 393–412, https://doi.org/10.1007/s10824-015-9257-2

Rimm, A. M. (2014). Conditions and Survival: Views on the Concentration of Ownership and Verti¬cal Integration in German and Swedish Publishing. Publishing Research Quarterly, 30(1), 77–92, https://doi.org/10.1007/s12109-014-9353-8

Roosendaal, H. E., Huibers, T. W., Peter, A. T. M., van der Vet, P. E. (2003). Changes in the Value Chain of Scientific Information: Economic Consequences for Academic Institutions. Online Information Review, 27(2), 120–128, https://doi.org/10.1108/14684520310471734

Rose, J. (2003). The Horizon of a New Discipline: Inventing Book Studies. Publishing Research Qu¬arterly, 19(1), 11–19, https://doi.org/10.1007/s12109-003-0019-1

Sapiro, G. (2008). Translation and the Field of Publishing: A Commentary on Pierre Bourdieu¬’s “A Conservative Revolution in Publishing”. Translation Studies, 1(2), 154–166, https://doi. org/10.1080/14781700802113473

Sapiro, G. (2010). Globalization and Cultural Diversity in the Book Market: The Case of Litera¬ry Translations in the US and in France. Poetics, 38(4), 419–439, https://doi.org/10.1016/j.po¬etic.2010.05.001

Sapiro, G. (2015). Translation and Symbolic Capital in the Era of Globalization: French Literature in the United States. Cultural Sociology, 9(3), 320–346, https://doi.org/10.1177/1749975515584080

Sapiro, G. (2016). The Metamorphosis of Modes of Consecration in the Literary Field: Academies, Literary Prizes, Festivals. Poetics, 59, 5–19, https://doi.org/10.1016/j.poetic.2016.01.003

Sapiro, G. (2017). The Role of Publishers in the Making of World Literature: The Case of Galli¬mard. Letteratura e letterature, 11, 81–93, https://doi.org/: 10.19272/201709801008

Schmidt-Stölting, C., Blömeke, E., Clement, M. (2011). Success Drivers of Fiction Books: An Empirical Analysis of Hardcover and Paperback Editions in Germany. Journal of Media Economics, 24(1), 24–47, https://doi.org/: 10.1080/08997764.2011.549428

Shea, N., Mulvihill, G., La Bianca, V., Hanchar, A. (2018). Who Is Publishing Diverse Books Best?. Pu¬blishing Research Quarterly, 34(2), 207–217, https://doi.org/10.1007/s12109-018-9573-4

Shehu, E., Prostka, T., Schmidt-Stölting, C., Clement, M., Blömeke, E. (2014). The Influence of Book Advertising on Sales in the German Fiction Book Market. Journal of Cultural Economics, 38(2), 109–130, https://doi.org/10.1007/s10824-013-9203-0

Shimray, S. R., Keerti, C., Ramaiah, C. K. (2015). An Overview of Mobile Reading Habits. DESIDOC Jo¬urnal of Library & Information Technology, 35(5), 343–354, https://doi.org/10.14429/djlit.35.5.8901

Sorensen, A. T. (2007). Bestseller Lists and Product Variety. The Journal of Industrial Economics, 55(4), 715–738, https://doi.org/10.1111/j.1467-6451.2007.00327.x

Squires, C. (2004). A Common Ground? Book Prize Culture in Europe. Javnost-The Public, 11(4), 37–47, https://doi.org/: 10.1080/13183222.2004.11008866

Steiner, A. (2017). Select, Display, and Sell: Curation Practices in the Bookshop. Logos, 28(4), 18–31, https://doi.org/10.1163/1878–4712-11112138

Steiner, A. (2018). The Global Book: Micropublishing, Conglomerate Production, and Digital Market Structures. Publishing Research Quarterly, 34(1), 118–132, https://doi.org/10.1007/s12109-017-9558-8

Stepanova, M. (2007). Disciplinary Duality: The Contested Terrain of Book Studies. Publishing Re¬search Quarterly, 23(2), 105–115, https://doi.org/10.1007/s12109-007-9018-y

Stevenson, I. (2008). Harry Potter, Riding the Bullet and the Future of Books: Key Issues in the An¬glophone Book Business. Publishing Research Quarterly, 24(4), 277–284, https://doi.org/10.1007/ s12109-008-9086-7

Striphas, T. (2002). Banality, Book Publishing and the Everyday Life of Cultural Studies. International Journal of Cultural Studies, 5(4), 438–460.

Striphas, T. (2006). Disowning Commodities: Ebooks, Capitalism, and Intellectual Property Law. Te¬levision & New Media, 7(3), 231–260, https://doi.org/10.1177/1527476404270551

Striphas, T. (2009). Harry Potter and the Simulacrum: Contested Copies in an Age of Intellectual Property. Critical Studies in Media Communication, 26(4), 295–311, https://doi.org/10.1080/ 15295030903177516

Thomlison, A., Bélanger, P. C. (2015). Authors’ Views of E-Book Self-Publishing: The Role of Symbolic Ca¬pital Risk. Publishing Research Quarterly, 31(4), 306–316, https://doi.org/10.1007/s12109-015-9422-7

Tian, X., Martin, B. (2013). Value Chain Adjustments in Educational Publishing. Publishing Research Quarterly, 29(1), 12–25, https://doi.org/10.1007/s12109-012-9303-2

Tovstiadi, E., Wiersma, G. (2016). Comparing Digital Apples and Oranges: A Comparative Analysis of E-Books Across Multiple Platforms. The Serials Librarian, 70(1–4), 175–183, https://doi.or-g/10.1080/0361526X.2016.1148979

Van Eck, N.J., Waltman, L. (2010). Software Survey: Vosviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538, https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3

Vasileiou, M., Hartley, R., Rowley, J. (2009). An Overview of the E-Book Marketplace. Online Infor¬mation Review, 33(1), 173–192, https://doi.org/10.1108/14684520910944454

Vasileiou, M., Rowley, J., Hartley, R. (2012). Perspectives on the Future of E-Books in Libraries in Universities. Journal of Librarianship and Information Science, 44(4), 217–226, https://doi. org/10.1177/0961000611434759

Von Rimscha, M. B., Putzig, S. (2013). From Book Culture to Amazon Consumerism: Does the Digitization of the Book Industry Lead to Commercialization?. Publishing Research Quarterly, 29(4), 318–335, https://doi.org/10.1007/s12109-013-9327-2

Walczak, M. (2016). Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna? [online]. Zagadnienia Naukoznaw¬stwa, 1(207), 113–126 [09.09.2020], https://journals.pan.pl/Content/94261/mainfile.pdf

Weinstein, A. (2010). A Look at Global Expansion for E-Books. Publishing Research Quarterly, 26(1), 11–15, https://doi.org/10.1007/s12109-010-9148-5

Williams, E. (2011). Copyright, E-Books and the Unpredictable Future. Publishing Research Quarterly, 27(1), 19–25, https://doi.org/10.1007/s12109-010-9196-x

Williams, P., Stevenson, I., Nicholas, D., Watkinson, A., Rowlands, I. (2009). The Role and Future of the Monograph in Arts and Humanities Research. Aslib Proceedings, 61(1), 67–82, https://doi. org/10.1108/00012530910932294

Wischenbart, R. (2016). The Business of Books 2016: Between the First and the Second Phase of Trans¬formation. An overview of market trends in North America, Europe, Asia and Latin America, and a look beyond books. Frankfurt: Frankfurter Buchmesse.

Wischenbart, R. (2018). Business of Books 2018. New Tuned for an Old Trade [online]. Frankfurt: Frankfurter Buchmesse [09.09.2020], https://www.buchmesse.de/files/media/pdf/FBM_White-Paper_The_Business_of_Books_2018.pdf

Wischenbart R., Fleischhacker M.A. (2019). Global 50. the World Ranking of the Publishing Industry 2019 [online]. Paris: Livres Hebdo [09.09.2020], https://www.publishersweekly.com/binary-data/ Global502019.pdf

Xiaomei, C. (2011). 2010: The Turning Point for Chinese Book Publishing Industry. Publishing Re¬search Quarterly, 27(1), 76–82, https://doi.org/10.1007/s12109-011-9203-x

Xu, L., Fang, Q. (2008). Chinese Publishing Industry Going Global: Background and Performance. Publishing Research Quarterly, 24(1), 64–72, https://doi.org/10.1007/s12109-008-9045-3

Zhang, W. (2008). Effects of Promotion in the Three Media on Book Sales. Publishing Research Quarterly, 24(1), 27–31, https://doi.org/10.1007/s12109-008-9061-3

Zins, C. (2007). Classification Schemes of Information Science: Twenty Eight Scholars Map the Field. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(5), 645–672, https:// doi.org/10.1002/asi.20506


Opublikowane: 2020-11-20Kamila Augustyn 
http://orcid.org/0000-0002-8395-8470

Afiliacja: Institute of Library and Information Science University of Wrocław, Poland,  Polska

Biogram:

KAMILA AUGUSTYN, PhD, is Assistant Professor in the Department of Book Theory and History at the Institute of Library and Information Science at the University of Wrocław. Her main interests are: theory and history of literature, book publishing market, the art of editing, science and higher education research. Her major publications include: Wrocław. Literacka geografia miasta (2017); Rola i znaczenie Uniwersytetu w obliczu przemian dokonywanych na rzecz utowarowienia wiedzy (Nauka, 2019); Analiza sposobów zaan­gażowania we współtworzenie Wikipedii w świetle koncepcji ekonomii współpracy (Zagadnienia Informacji Naukowej, 2019); Kulturotwórczy potencjał nowych mediów (Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2019).

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe