Wstęp


Barbara Sosińska-Kalata 
http://orcid.org/0000-0002-4511-4701

Afiliacja: Department of Information Studies, Faculty of Journalism, Information and Book Studies Warsaw, Poland, Poland,  PolskaOpublikowane: 2020-12-01Barbara Sosińska-Kalata 
http://orcid.org/0000-0002-4511-4701

Afiliacja: Department of Information Studies, Faculty of Journalism, Information and Book Studies Warsaw, Poland, Poland,  Polska

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe