Tom 58 nr 2A(116A) (2020): Numer specjalny: Sytuacje kryzysowe a nauka o informacji


„Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym" - zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw.jpg


Zuzanna Wiorogórska
7-8
Rozprawy. Badania. Materiały

Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk
98-113
Recenzje i omówienia