Tom 57 nr 2A (114A) (2019): ILOŚCIOWE BADANIA INFORMACJI: METODY, ZASTOSOWANIA, PROBLEMY


„Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym" - zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw.jpg


Rozprawy. Badania. Materiały