Źródła informacji o zachowaniach widzów telewizyjnych z wykorzystaniem pomiaru RPD.


Aleksandra Chmielewska 

Afiliacja: 883250385,  Polska

Abstrakt

Cel/Teza: Artykuł ma na celu ukazanie jak technologia dystrybucji treści telewizyjnych sprzyja pozyskaniu informacji dla rynku medialnego na tamat zachowaniach widzów. Odpowiada na pytanie, które dane pozwalają na budowanie profili behawioralnych i dostosowanie oferty programowej stacji TV.
Koncepcja/Metody badań: Podstawą do napisania niniejszego artykułu były wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach telewizyjnych na temat możliwości wykorzystania danych RPD do budowania świadomości o potrzebach widzów i o wykorzystaniu reklamy personalizowanej w przyszłości. Badania przeprowadzone na danych RPD uzyskanych od firmy Gemius pozwoliły na przeprowadzenie analiz w okresie wrzesień – październik 2022 r. na stacji Red Carpet. Determinantą poszukiwania nowych źródeł do badań był okres COVID-19, który to wpłynął na ograniczenia przeprowadzania badań z respondentami.
Wyniki i wnioski: Przeprowadzone badania potwierdzają możliwości technologiczne wykorzystania danych RPD do budowania profili behawioralnych widzów telewizyjnych. Wywiady przeprowadzone w tym samym czasie potwierdzają chęć wykorzystania przez rynek danych w nowych obszarach biznesowych.
Oryginalność/Wartość poznawcza: Autorka zaprezentowała różnorodność danych pomiarowych uzyskiwanych z wielu form dystrybucji treści telewizyjnych. Dane te mogą być uzupełnieniem obecnych badań lub też być wykorzystane samodzielne do pozyskiwania wiedzy o aktywności gospodarstw domowych przed odbiornikami. Przyszłość wykorzystania danych RPD upatruje się w reklamie personalizowanej zwanej w skrócie DAI. Analiza potencjału zaprezentowana została na danych RPD od operatorów kablowych i IPTV.
Potencjał budowania wiedzy o widzach oraz wykorzystanie danych RPD dla nowych modeli reklamowych jest jednym z nowych kierunków rozwoju dla nadawców telewizyjnych.
Ograniczenia badań: Badania były przeprowadzone na jednym źródle danych RPD – pozyskiwanych od operatorów kablowych i IPTV. Natomiast zasadne jest ich poszerzenie o kolejne obszary dystrybucji treści, takie jak Naziemna Telewizja Cyfrowa oraz nadawanie satelitarne i OTT.

Słowa kluczowe

Big Data. COVID-19. Konsument mediów. Reklama. RPD. Rynek telewizyjny. Telewizja.


Bochyńska, N. (2019). RPD kluczowym źródłem wiedzy o potrzebach klientów? Gemius i NASK widzą potencjał. Dostępny w www: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rpdkluczowym-zrodlem-wiedzy-o-potrzebach-klientow-gemius-i-nask-widza-potencjal [dostęp 07.10.2022].

Bosch, V. (2016). Big Data in Market Research: Why More Data Does Not Automatically Mean Better Information. GfK Marketing Intelligence Review, 8(2), 56–63.

Chmielewska, A. (2022). Rynek telewizyjny. Lojalność w dobie zmian technologicznych. Warszawa: Elipsa.

Chmielewska, A. i Zawiślińska, I. (2020). Zmiany zachowań konsumentów na rynku telewizyjnym – współoglądalność TV i Internetu. Nauki Ekonomiczne, 31, 37–51.

Cuesta, C.E., Martinez-Prieto, M.A. & Fernandez, J.D. (2013). Towards an Architecture for Managing Big Semantic Data in Real-Time. In: Drira, K. (ed.), Software Architecture. ECSA 2013. Lecture Notes in Computer Science, vol 7957. Springer, Berlin, Heidelberg. Available at www: http://dataweb.infor.uva.es/wp-content/uploads/2013/04/ecsa2013.pdf, 45–53 [access 27.09.2022].

Erevelles, S., Fukawa, N. & Swayne, L. (2015). Big Data Consumer Analytics and the Transformation of Marketing. Journal of Business Research, 69(2), 897–904.

Fan, W. & Bifet, A. (2012). Mining Big Data: current status, and forecast to the future. SIGKDD Explorations Newsletter, 14(2), 1–5.

Gąbka, A. (2022). Inwigilacja widzów przez KRRiT? „Niezrozumienie projektu badawczego”. Dostępny w www: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/inwigilacja-widzow-telewizjijak-wyglada-w-polscce [dostęp 29.10.2023].

Goczał, B. (2020). W czasie epidemii rośnie liczba badań „cyfrowych”. Ten trend utrzyma się na dłużej. Dostępny w www: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-czasie-epidemiirosnie-liczba-badan-cyfrowych-ten-trend-utrzyma-sie-na-dluzej [dostęp 27.09.2022].

Gosiewska, A. (2020). Telewizja w czasach pandemii. Telekabel & digital TV, 4, 20–21.

Grabowski, M. (2020). Dane RPD – pomiar prowadzony przez KRRIT i zespół Telemetrii Polskiej. Dostępny w www: https://kike.pl/wp-content/uploads/2021/03/KIKEnews1_2020.pdf, s. 11 [dostęp 19.12.2023].

Grabowski, M. (2023). Waluta przyszłości a zmiany na rynku badań. W: A. Chmielewska i J. Snopkiewicz (red.), Nowe Supermedium. Współczesne oblicza telewizji i scenariusze przyszłości. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Elipsa i WPWSFTiT.

GUS (2021). Telekomunikacja w 2020 roku. Dostępny w www: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5512/2/5/1/telekomunikacja_w_2020_r.pdf [dostęp 19.12.2023].

Ipsos. (2020). Polski konsument w czasach koronawirusa – nowe badanie syndykatowe. Dostępny w www: https://www.ipsos.com/pl-pl/polski-konsument-w-czasachkoronawirusa-nowe-badanie-syndykatowe [dostęp 19.12.2023].

KRRiT (2018). Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku. Dostępny w www: https://www.gov.pl/attachment/b125f286-0d0e-4b67-b7cb-7181da9a5069 [dostęp 20.04.2020].

Kurdupski, M. (2020). Koronawirus wpłynął na oglądanie telewizji. Przed telewizorem spędzamy nawet ćwierć doby. Dostępny w www: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rosnie-sredni-dobowy-czas-ogladania-telewizji-analiza-nielsena [dostęp 19.12.2023].

Lee H. i Sohn I. (2016). BIG DATA w przemyśle. Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mach-Król, M. (2016). On Assessing Organization’s Preparedness to Adopt and Make Use of Big Data. Informatyka Ekonomiczna, 1, 75–82.

NASK konsultuje prace badawczo-rozwojowe w sprawie danych RPD w jednoźródłowym badaniu mediów. (2021). Dostępny w www: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nask-prace-badawczo-rozwojowe-w-sprawie-danych-rpd-w-jednozrodlowym-badaniumediow [dostęp 29.10.2023].

OFBOR (2020). Badania będą jeszcze bardziej cyfrowe. Dostępny w www: https://www.ofbor.pl/index.php/aktualnosci [dostęp 26.09.2022].

Popiołek, M. i Cyrek B. (2022). Analiza audytoriów medialnych – nowe trendy i rozwiązania w pomiarze widowni mediów elektronicznych. W: E. Koców, M. Laberschek, K. Kopeć i K. Plebańczyk (red.), Metodologia badań w sektorze kultury i mediów. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Statista. (2020). TV audience time during coronavirus (COVID-19) outbreak in Poland 2020, by age. Dostępny w www: https://www.statista.com/statistics/1105663/polandtv-audience-time-during-the-coronavirus-epidemic/ [dostęp 19.12.2023].

Woźniczka, J. (2018). Big data i ich wykorzystanie w analityce marketingowej. Wybrane problemy badawcze. Marketing i Rynek, 3, 2–11.

Zawiślińska, I., Chmielewska, A. i Kondrat M. (2023). Dane RPD na rynku telewizyjnym. Potencjał rozwoju przychodów z reklamy DAI. Nauki Ekonomiczne, 37, 77–102.

Zhan, Y., Tan, K., Ji, G., Chung, L. & Tseng, M. L. (2017). A big data framework for facilitating product innovation processes. Business Process Management Journal, 23(3), 518–536.

Pobierz

Opublikowane: 2024-02-11Aleksandra Chmielewska  a.chmielewska11@uw.edu.pl

Afiliacja: 883250385,  Polska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe