Claudio Gnoli (2020): Introduction to Knowledge Organization. London: Facet Publishing, 2020, pp. 148. ISBN: 978-1-78330-465-3


Bartłomiej Włodarczyk 
https://orcid.org/0000-0001-9229-4656

Afiliacja: Katedra Bibliografii i Dokumentacji Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski,  Polska


Gnoli, C. (2020). Introduction to Knowledge Organization. London: Facet Publishing.

Keyser, P. de. (2012). Indexing: From Thesauri to the Semantic Web. Oxford: Chandos Publishing.

Klenczon, W., Rygiel, P. (2014). Librarian Cornered by Images, or How to Index Visual Resources. Cataloging & Classification Quarterly, 52(1), 42–61. https://doi.org/10.1080/01639374.2013.848123

Lee, H.-L. (2016). Intellectual Activism in Knowledge Organization: A Hermeneutic Study of the Seven Epitomes. Taipei: National Taiwan University Press.

Smiraglia, R. (2015). Domain Analysis for Knowledge Organization: Tools for Ontology Extraction. Waldham: Chandos Publishing.

Smiraglia, R. P. (2014). The Elements of Knowledge Organization. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09357-4

Szostak, R., Gnoli, C., López-Huertas, M. (2016). Interdisciplinary Knowledge Organization. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30148-8

Thornton, K. (2011). Contentious Categories: Discussions of the Design of the Category System in Wikipedia. NASKO, 3, 2170226. https://doi.org/10.7152/nasko.v3i1.12805

Voss, J. (2006). Collaborative Thesaurus Tagging the Wikipedia Way [online], Cornell University, [10.08.2021], http://arxiv.org/abs/cs/0604036

Wang, S. (2019). The Intellectual Landscape of the Domain of Culture and Ethics in Knowledge Organization: An Analysis of Influential Authors and Works. Cataloging & Classification Quarterly, 57(4), 227–243. https://doi.org/10.1080/01639374.2019.1614710

Pobierz

Opublikowane: 2022-01-04Bartłomiej Włodarczyk  bm.wlodarczyk@uw.edu.pl
https://orcid.org/0000-0001-9229-4656

Afiliacja: Katedra Bibliografii i Dokumentacji Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski,  Polska

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe