Struktura abstraktów w czasopismach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz antropologii w relacji do rangi tych czasopism


Arkadiusz Pulikowski 
http://orcid.org/0000-0003-1807-8642

Afiliacja: Institute of Culture Studies, Faculty of Humanities University of Silesia in Katowice, Poland,  Polska

Abstrakt

Cel/Teza: Celem badania było określenie: (1) które z kluczowych elementów abstraktów są obecne w czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz antropologii, a także (2) czy istnieje związek pomiędzy rangą czasopisma mierzoną za pomocą wskaźnika cytowań (Impact Factor) a liczbą elementów obecnych w jego abstraktach.
Koncepcja/Metody badań: Badanie składało się z dwóch etapów. Pierwszy, obejmujący wybór dyscyplin i czasopism, wyznaczył zakres prowadzonych działań. Drugi etap polegał na analizie losowo wybranych abstraktów z czasopism pod kątem obecności kluczowych elementów.
Wyniki i wnioski: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz antropologia okazały się podobne pod względem obecności kluczowych komponentów w abstraktach – tła, celów, metod oraz wyników. Abstrakty z czasopism o wyższej randze zawierają więcej elementów i są dłuższe niż te z czasopism o niższej randze. Wyniki zostały potwierdzone dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz antropologii, ale mogą być także prawdziwe dla innych dyscyplin – jako ogólna zasada. Wymaga to dalszych badań.
Oryginalność/Wartość poznawcza: Badanie poszerza dotychczasową wiedzę na temat abstraktów o korelację kompletności zawartych w nich informacji z rangą czasopisma, w których abstrakty są publikowane.

Słowa kluczowe

Abstrakt tradycyjny; Abstrakt ustrukturyzowany; Antropologia; Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; Ranga czasopisma; Struktura abstraktu

ANSI/NISO Z39.14–1997 (2015). Guidelines for Abstracts [online]. National Information Standards Organization, [13.05.2020], https://www.niso.org/publications/ansiniso-z3914–1997-r2015-guidelines-abstracts

Curran, F. C. (2016). The State of Abstracts in Educational Research. AERA Open [online], 2(3), https://doi.org/10.1177/2332858416650168

Groves T., Abbasi K. (2004). Screening Research Papers by Reading Abstracts. BMJ, 329, 470–471, https://doi.org/10.1136/bmj.329.7464.470

Hartley, J. (1998). Headings in Structured Abstracts. British Journal of Psychiatry, 173(02), 173–188, https://doi.org/10.1192/bjp.173.2.178a

Hartley, J. (2004). Current Findings from Research on Structured Abstracts. Journal of the Medical Library Association [online], 92(3), 368–371, [13.05.2020], https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC442180/

Hartley, J., Betts, L. (2009). Common Weaknesses in Traditional Abstracts in the Social Sciences. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(10), 2010–2018, https://doi.org/10.1002/asi.21102

Hartley, J. (2014). Current Findings from Research on Structured Abstracts: An Update. Journal of the Medical Library Association [online], 102(3), 146–148, https://doi.org/10.3163/1536-5050.102.3.002

Hixon, S. W., DiNapoli, R. J., Lipo, C. P., Hunt, T. L. (2019). The Ethnohistory of Freshwater Use on Rapa Nui (Easter Island, Chile). Journal of the Polynesian Society, 128(2), 163–189, https://doi.org/10.15286/jps.128.2.163-189

Hua, F., Walsh, T., Glenny, A. M., Worthington, H. (2018). Structure Formats of Randomised Controlled Trial Abstracts: A Cross-Sectional Analysis of Their Current Usage and Association with Methodology Reporting. BMC Medical Research Methodology [online], 18(1), 6, https://doi.org/10.1186/s12874-017-0469-3

ISO (1976). Documentation – Abstracts for Publications and Documentation [online]. International Organization for Standardization, [13.05.2020], https://www.iso.org/standard/4084.html

Kim, E. (2018). The Lengths of LIS Journal Abstracts: A Comparison of Structured Abstracts and Traditional [preprint]. Journal of LISSASPAC JAPAN, 1(2), 46–49.

Koltay, T. (2010). Abstracts and Abstracting: A Genre and Set of Skills for the Twenty-First Century. Oxford: Chandos Publishing.

Leibovici, L. (2017). Structured Abstracts for Narrative Reviews. Clinical Microbiology and Infection [online], 23(7), 423, https://doi.org/10.1016/j.cmi.2016.10.027

OECD (2007). Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification on the Frascati Manual [online].Organization for Economic Cooperation and Development, [13.05.2020], http://www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf

Osiński, Z. (2019). The Usefulness of Data from Web of Science and Scopus Databases for Analyzing the State of a Scientific Discipline. The Case of Library and Information Science. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne [online], 57(2A), 45–93, https://doi.org/10.36702/zin.469

Wu, J. (2011). Improving the Writing of Research Papers: IMRAD and Beyond. Landscape Ecology [online], 26, 1345–1349, https://doi.org/10.1007/s10980-011-9674-3

Zhang, C., Liu, X. (2011). Review of James Hartley’s Research on Structured Abstracts. Journal of Information Science [online], 37(6), 570–576, https://doi.org/10.1177/0165551511420217


Opublikowane: 2020-06-24Arkadiusz Pulikowski 
http://orcid.org/0000-0003-1807-8642

Afiliacja: Institute of Culture Studies, Faculty of Humanities University of Silesia in Katowice, Poland,  Polska

Biogram:

ARKADIUSZ PULIKOWSKI, PhD, is Associate Professor at the Institute of Culture Studies at the University of Silesia in Katowice. His main research areas are information seeking behavior and information retrieval. His most important recent publication is a monograph Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje (2018).

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe