Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Red. nauk. Sabina Cisek i Aneta Januszko-Szakiel. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, ss. 328. ISBN 978–83– 264–8181–9


Barbara Sosińska-Kalata 

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski,  Polska

Monika Halasz-Cysarz 

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski,  Polska


Pobierz

Opublikowane: 2015-09-01Barbara Sosińska-Kalata 

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski,  Polska

Monika Halasz-Cysarz 

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski,  Polska

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe