Społeczne znaczenie informacji o nauce i komunikacji medialnej w działalności towarzystw naukowych

Recenzja książki: Komunikacja w nauce. Komunikowanie wiedzy. Rola towarzystw naukowych, red. nauk. Iwona Hofman, Warszawa, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 2023, ss. 142. ISBN 978-83-66847-44-6, online: https://publikacje.pan.pl/dlibra/flipbook/126524

Pobierz

Opublikowane: 2024-02-11Bożena Koredczuk  bozena.koredczuk@ibi.uni.wroc.pl


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe