Nauki o komunikacji społecznej i mediach a promowanie rozwiązań technologicznych w praktyce bibliotecznej


Aldona Zawałkiewicz 
Pobierz

Opublikowane: 2024-02-14Aldona Zawałkiewicz  a.zawalkiewicz@sbp.pl


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe