Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian

Pobierz

Opublikowane: 2024-02-11Karolina Silkina  k.silkina@uw.edu.pl


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe