Informacja na temat nagród filmowych versus zainteresowania widzów

(badanie pilotażowe publiczności)


Iwona Grodź 

Afiliacja: ,  Polska

Abstrakt

Cel/Teza: Tematem rozważań są informacje o nagrodach filmowych oraz zainteresowanie studentów kierunków humanistycznych i społecznych filmem (ad. zarządzania informacją i wiedzą). Celem będzie odpowiedź na pytanie, czy istnieje korelacja między dostępem i wykorzystaniem informacji o nagrodach filmowych a preferencjami odbiorczymi respondentów w zakresie ich ogólniejszego zainteresowania sztuką ruchomych obrazów.
Koncepcja/Metody badań: Wykorzystana została analiza raportów i badań ankietowych.
Wyniki i wnioski: Wniosek z przeprowadzonych badań pozwala rekomendować na przyszłość konieczność promowania zainteresowania kinem poprzez wskazywanie korzyści wynikających z większej świadomości obecności na rynku kinematograficznym tytułów godnych uwagi, niezależnie od tego, czy są to filmy nagrodzone czy też nie.

Słowa kluczowe

Badania publiczności. Informacja o kulturze. Nagroda filmowa. Sztuka ruchomych obrazów. Zainteresowania kulturalne.


Adamczak, M. (2013). Poker czy msza? O festiwalu filmowym jako instytucji społecznej. Ekrany, 3–4, 23–26.

Adamczak, M. (2015). Ile wart jest Oscar? Kino, 2, 6–8.

Adamczak, M. (2016). Instytucja festiwalu filmowego w ekonomii kina. Panoptikum, 16, 20–37.

Badanie segmentacyjne uczestników kultury prezentacja wyników badania ilościowego (2016). Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historii Polski, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Brzeziński, J. M. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Budnik, A. (2020). Infrastruktura wartości. Nagrody literackie w Polsce po przełomie 1989 roku jako narzędzie wymiany kapitałów. Zarządzanie w Kulturze, 21, 1, 39–50.

Bukowiecki, L. (1958). Próba oceny wielkich nagród filmowych. Ekran, 2, 12.

Cześnik M. et al. (2021). Polacy o polskich filmach. Opinie Polaków o polskim kinie i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej. Badania społeczne. Warszawa: NCK.

Drzał-Sierocka, A. i inni (2017). Festiwale filmowe w Polsce. Raport. Warszawa: Fundacja Obserwatorium.

English, J.F. (2013). Ekonomia prestiżu. P. Czapliński, Ł. Zaremba (tłum.). Warszawa: NCK.

Grzelecki, S., Armatys, L. (1967). Międzynarodowe festiwale filmowe. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i filmowe.

Kłoskowska, A. (1972). Społeczne ramy kultury. Warszawa: PWN.

Konieczna, E. (2014). Festiwale i przeglądy filmowe jako cel turystyki kulturalnej. Turystyka Kulturalna, 10, 6–18.

Majmurek, J. (2018). Kina gra w prestiż. Ekrany, nr 3–4, 6–13.

Michalska, M. (2010). Zdecydowanie więcej niż splendor. Dziennik. Gazeta Prawna, 9, A16.

Orzeł, M. (2010). Orzeł i inne... Nagrody filmowe Andrzeja Wajdy. Katalog wystaw. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ostrowska, D. (2014). Polish Film at the Venice and Cannes Film Festiwals. W: E. Mazierska, M. Goddard (red.), Polish Cinema in a Transnational Context. Rochester: University of Rochester Press, 77–94.

Płażewski, J. (1981). Między konkursem i forum. Kino, 5, 41–43.

PISF (2023). Badania i analizy [online]. Polski Instytut Sztuki Filmowej [06.06.2023], https://pisf.pl/badania-i-analizy/

Szponar, E. (2022). Fabryka splendoru. Światowe festiwale filmowe. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Śmiałowski, P. (2019). Polscy filmowcy na czerwonym dywanie. Ekrany, 1, 22–29.

Toeplitz, J. (1947). Dwa festiwale. Cannes i Wenecja. Film, 27, 8–9.

Wong, C. H-Y. (2011). Film Festivals. Culture, People, and Power on the Global Screen. New Brunswick: Rutgers University Press.

Pobierz

Opublikowane: 2024-02-11Iwona Grodź  iwonagrodz@op.pl

Afiliacja: ,  Polska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe