Celem Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych (ZIN – Studia Informacyjne) jest rozpowszechnianie artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy upowszechnianiu nowych tendencji i kierunków badawczych w tym zakresie, prowadzeniu debat o aktualnych problemach badań informacyjnych oraz integrowaniu zajmującego się nimi środowiska naukowego. W ZIN publikowane są artykuły w językach polskim lub angielskim. 
 
 


  • CEJSH
  • CSA
  • EBSCO
  • ERIH Plus
  • Google Scholar
  • Knowledge Organization Literature
  • PBB
  • PBN
  • WorldCat

MNISW
2019-2020: 20

Index Copernicus
ICV 2019: 82.13

Pobieranie

CAŁY NUMER