Wytyczne dla recenzentów

Recenzenci proszeni są o wypełnienie formularza recenzji, a ewentualne szczegółowe uwagi mogą zamieścić na odrębnej stronie lub bezpośrednio w tekście artykułu.

Kryteria oceny artykułu

Formularz recenzji