Profil tematyczny

Czasopismo prezentuje nowe tendencje w zakresie bibliologii i informatologii – w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W „Przeglądzie Bibliotecznym” zamieszczane są wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickiego kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zamieszczane są również teksty praktyków bibliotekarstwa, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Przedstawiają wyniki badań dotyczących organizacji i zarządzania bibliotekami oraz innymi instytucjami kultury. Zwracają uwagę na ich rolę i wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego. Publikowane teksty przybliżają także programy kształcenia na potrzeby pracowników tych instytucji, wynikające ze zmian społecznych i cywilizacyjnych.