Rada Redakcyjna

RADA REDAKCYJNA: 

Przewodnicząca: prof. Ewa Głowacka (Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Członkowie:

prof. Mariola Antczak (Katedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki)
prof. Shifra Baruchson-Arbib (Bar Ilan University, Israel)
prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
John C. DeSantis (Dartmouth College Library, Hanover, NH, USA)
prof. Dr. Ágnes Hajdu Barát (Association of Hungarian Librarians - President)
prof. Artur Jazdon (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Maria Juda (Instytut Nauk o Kulturze , UMCS w Lublinie)
prof. Bożena Koredczuk (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego)
prof. Dariusz Kuźmina (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)
dr  Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa)
prof. Krystyna Matusiak (University of Denver, USA)
dr. Peter Organisciak (Morgridge College of Education, University of Denver, USA)
prof. Maria Próchnicka (Instytut Studiów Informacyjnych, Uniwersytet Jagielloński)
dr. Egbert John Sánchez Vanderkast (Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, Universidad Nacional Autónoma de México)
dr. Lynn Silipigni Connaway (Online Computer Library Center - OCLC, Dublin, USA)
prof. Barbara Sosińska-Kalata (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)
Jolita Steponaitienė (Martynas Mažvydas National Library of Lithuania)
prof. Anna Tokarska (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. Katalin Varga (National Educational Library and Museum, Hungary)
prof. Grażyna Wrona (Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. Maja Žumer (University of Ljubljana, Slovenia)