Etyka publikacji

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym "Przegląd Biblioteczny" stosuje zasady etyki wydawniczej oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics).