Recenzenci

Lista recenzentów z roku 2021:

1) prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Polska
2) dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
3) dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
4) dr hab. prof. UKW Zdzisław Gębołyś, Katedra Logiki i Ontologii, Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
5) dr hab. Grzegorz Gmiterek, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
6) dr hab. prof. UŚ Agnieszka Gołda, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska
7) dr Zbigniew Gruszka, Katedra Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Polska
8) dr Adam Jachimczyk, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
9) dr inż. Mariusz Jarocki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
10) dr Bożena Jaskowska, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
11) dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
12) dr Sebastian Dawid Kotuła, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
13) dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik, Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
14) dr hab. Alicja Matczuk, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
15) mgr Elżbieta Maruszak, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
16) dr hab. Anna Mierzecka, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
17) dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
18) dr hab. prof. UMK Veslava Osińska, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
19) dr hab. prof. UW Iwona Pugacewicz, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego; Uniwersytet Paryski - Sorbona, Paryż, Francja
20) dr hab. prof. UJ Remigiusz Sapa, Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Biblioteka Jagielońska, Polska
21) prof. Snunith Shoham, Bar Ilan University, Israel
22) doc. Aleksander Sielicki, Uniwersytet w Krasnodarze, Rosja
23) prof. dr hab. Bogumiła Staniów, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
24) dr hab. prof. UŚ Jacek Tomaszczyk, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska
25) dr hab. Agata Walczak-Niewiadomska, Katedra Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Polska
26) dr Anna Wałek, Biblioteka Politechniki Gdańskiej
27) dr Bartłomiej Włodarczyk, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
28) dr hab. prof. UG Maja Wojciechowska, Zakład Polonistyki Stosowanej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Polska
29) dr hab. prof. UJ Magdalena Wójcik, Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polska
30) prof. Katalin Varga, National Educational Library and Museum, Hungary
31) dr Beata Żołędowska-Król, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska