Recenzenci

Lista recenzentów z roku 2022:

1) Jacek Drogosz, Dział Zasobów Informacyjnych, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
2) dr hab. prof. UMK Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
3) dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska
4) dr hab. prof. UKW Zdzisław Gębołyś, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
5) prof. dr hab. Ewa Głowacka, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
6) dr hab. Grzegorz Gmiterek, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
7) dr hab. prof. UŚ Agnieszka Gołda, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
8) dr hab. prof. UWr Małgorzata Góralska, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska
9) dr Zbigniew Gruszka, Katedra Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
10) dr Henryk Hollender, Polska
11) dr Krystyna Hudzik, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
12) dr Bożena Jaskowska, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
13) prof. dr hab. Maria Juda, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
14) dr Anna Małgorzata Kamińska, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
15) prof. dr hab. Robert Kotowski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
16) dr Sebastian Dawid Kotuła, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
17) dr Mariusz Luterek, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
18) dr hab. prof. UŚ Katarzyna Materska, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
19) dr hab. Andrzej Mężyński, prof. em. Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska
20) dr hab. Anna Mierzecka, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
21) dr hab. prof. UJ Marek Nahotko, Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
22) prof. dr hab. Adam Pawłowski, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska
23) dr Marcin Roszkowski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
24) dr hab. prof. UJ Remigiusz Sapa, Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Biblioteka Jagiellońska, Polska
25) dr hab. prof. UP Michał Rogoż, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
26) prof. Snunith Shoham, Bar Ilan University, Israel
27) doc. Aleksander Sielicki, Uniwersytet w Krasnodarze, Rosja
28) prof. dr hab. Marzena Świgoń, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
29) dr hab. Anna Tokarska, prof. UŚ, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
30) dr hab. Janusz Trupinda, Muzeum Zamkowe w Malborku, Polska
31) dr Anna Wałek, Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Polska
32) dr hab. prof. UG Maja Wojciechowska, Zakład Polonistyki Stosowanej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, Polska
33) dr hab. prof. UJ Magdalena Wójcik, Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
34) prof. Katalin Varga, National Educational Library and Museum, Hungary