Recenzenci

Lista recenzentów z roku 2023:

1) dr hab. Roman Chymkowski, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Polska
2) dr Sabina Cisek, Instytut Studiów Informacyjnych, Uniwersytet Jagielloński, Polska
3) dr Grzegorz Czapnik, Katedra Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
4) dr hab. prof. UMK Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
5) dr hab. prof. UKEN Renata Frączek, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
6) dr hab. prof. UKW Zdzisław Gębołyś, Wydział Filozofii, Katedra Logiki i Ontologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
7) prof. dr hab. Ewa Głowacka, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
8) dr hab. prof. UW Grzegorz Gmiterek, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
9) dr hab. prof. UŚ Agnieszka Gołda, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
10) dr Adam Jachimczyk, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
11) prof. dr hab. Maria Juda, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
12) dr hab. prof. UWM Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, em. prof. UWM, Polska
13) dr Joanna Kamińska, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
14) dr hab. prof. UW Małgorzata Kisilowska-Szurmińska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
15) dr hab. prof. UKEN Władysław Marek Kolasa, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
16) prof. dr hab. Bożena Koredczuk, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Uniwersytet Wrocławski, Polska
17) dr hab. prof. UMK Tomasz Kruszewski, Katedra Kognitywistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
18) dr hab. prof. UJ Marek Nahotko, Instytut Studiów Informacyjnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
19) prof. dr hab. Grzegorz Nieć, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
20) dr Magdalena Paul, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
21) dr hab, prof em. UwB Jadwiga Sadowska, Polska
22) prof. Snunith Shoham, Bar Ilan University, Israel
23) doc. Aleksander Sielicki, Uniwersytet w Krasnodarze, Rosja
24) prof. dr hab. Marzena Świgoń, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
25) dr hab. prof. UW Marek Tobera, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
26) dr hab. prof. UŚ Anna Tokarska, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
27) dr hab. prof. UŚ Jacek Tomaszczyk, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
28) dr hab. prof. UG Maja Wojciechowska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Polska
29) prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
30) dr hab. prof. UJ Magdalena Wójcik, Instytut Studiów Informacyjnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
31) prof. Katalin Varga, National Educational Library and Museum, Hungary
32) dr. hab. Artur Znajomski, Katedra Informacji i Kultury Cyfrowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska