Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna - prof. Elżbieta Barbara Zybert, WDIB UW - e.zybert@uw.edu.pl

Redaktor tematyczny - dr hab. Dariusz Grygrowski, WDIB UW - dargry@uw.edu.pl

Sekretarz redakcji - dr Dorota Grabowska, WDIB UW - d.grabowska@uw.edu.pl

Redaktor statystyczny - dr Anna Grzecznowska, SBP - a.grzecznowska@sbp.pl

Redaktor językowy - mgr Anna Wołodko, BUW - a.k.wolodko@uw.edu.pl

Redaktor techniczny - Anna Lis