Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna - prof. zw. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert, (emer. UW) - e.zybert@uw.edu.pl  

orcid: 0000-0002-4959-8504

Redaktor tematyczny - dr hab. Dariusz Grygrowski, WDIB UW - dargry@uw.edu.pl

orcid: 0000-0003-2155-2931

Sekretarz redakcji - dr Dorota Grabowska, WDIB UW - d.grabowska@uw.edu.pl

orcid: 0000-0002-2727-6942

Redaktor językowy - mgr Anna Wołodko, BUW - a.k.wolodko@uw.edu.pl

Redaktor statystyczny - dr Anna Grzecznowska, SBP - a.grzecznowska@sbp.pl

Redaktor techniczny - Anna Lis, SBP