Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów są publikowane w każdym zeszycie „Przeglądu Bibliotecznego”. Każdy artykuł musi być zaopatrzony w aparat naukowy: abstrakt, słowa kluczowe, przypisy zgodne z zasadami APA Style, bibliografię załącznikową. Artykuł w wersji do publikacji poprzedzony jest: notą biograficzną, fotografią autora, informacją o afiliacji wraz z adresem e-mail.

Wskazówki 
Oświadczenie