"Przegląd Biblioteczny" to najstarsze, wiodące polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest indeksowana w międzynarodowych bazach bibliograficznych m.in. w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Bibliologicznej i znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukazuje się od 1927 roku i od początku skupia wokół siebie środowisko najwybitniejszych polskich bibliotekoznawców i praktyków bibliotekarstwa. Artykuły zamieszczane na łamach "Przeglądu Bibliotecznego" są publikowane w językach polskim lub angielskim.
Teksty zaplanowane:

 

 
 


  • PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
  • Cytbin
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Bibliografia Geografii Polskiej
  • IC Journals Master List
  • PBL - Polska Bibliografia Lekarska
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
70 (2021)

Index Copernicus
ICV 2018: 65.22